Bức tranh của bé


 

Nguyễn Quốc Vương

 

Những ngôi nhà bé vẽ

Bằng gam màu thật tươi

Từng mái ngói san sát

Nhuộm hồng ánh mặt trời

 

Trước mặt là sân phơi

Ngồn ngộn vàng rơm lúa

Dọc  lối đi vào cửa

Hàng dâm bụt đỏ tươi

 

Dưới lấp lóa mặt trời

Khói bếp thành màu biếc

Hàng cau thành chiếc lược

Chải lên trời trong xanh

 

Mây trắng xốp bồng bềnh

Sà vào từng ô cửa

Trên cao và xa nữa

Trắng cánh cò ca dao

 

 4/ 2005