BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG

Nguyễn Quốc Vương

Ngồi trong tối ngẫm về ánh sáng
Thấy cô đơn vây bủa lấy mình
“Không đêm tối nào không gọi đến bình minh”
Trong bóng tối ngồi ngẫm về ánh sáng.

6/4/2013

Câu thơ trong ngoặc kép là của nhà thơ, thầy giáo Wago Ryuichi hiện sống ở gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima


Cũ hơn Mới hơn