Tình yêu và sự tham lam trong “Bách nhân nhất thủ”


Tham lam trong tình yêu có lẽ là thói xấu chung của…nhân loại. Anh chàng thi sĩ người Nhật có tên Fujiwarano Yoshitaka sống cách nay cả nghìn năm là một ví dụ.

Nguyên tác:

君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな

Bản dịch tiếng Nhật hiện đại:
あなたに会うためなら惜しいとは思わなかった私の命ですが、こうしてあなたと会うことができた今は、いつまでも生きていたいと思っています。

Xin được dịch thơ:

Gặp em dẫu chết tiếc chi
Gặp rồi lại muốn ước gì trường sinh


Nguyễn Quốc Vương dịch và giới thiệuCũ hơn Mới hơn