Thơ dịch — may va song

Chuồn chuồn ớt

Chuồn chuồn ớt

Chuồn chuồn ớt thật xinh thayNhưng em không biết chỗ này mấy conGiá như em tuổi đã trònChuồn kia bị bắt không còn đường bay(Fukushima Tomoko, 1970)Nguyễn Quốc Vương dịchNguyên...

05
Tháng 7 2019
0 bình luận

Bài viết gần đây