“Siêu thời gian” trong tình yêu hơn nghìn năm trước

Những người không yêu hay chưa từng yêu sẽ không bao giờ hiểu được trạng thái “siêu thời gian” của các cặp tình nhân.

Thi sĩ Fujiwara Michinobu (896-994) của nước Nhật đã ghi lại trạng thái đó trong một bài thơ ngắn về sau được đưa vào bộ “Bách nhân nhất thủ”.

Nguyên tác.

明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ恨めしき 朝ぼらけかな

Dịch sang tiếng Nhật hiện đại

夜が明ければ、やがてはまた日が暮れてあなたに会えるものだと分かってはいても、やはりあなたと別れる夜明けは、恨めしく思われるものです。

Dịch thơ

Đêm tan rồi cũng đến chiều
Biết rằng sẽ gặp em yêu thế mà.
Trong lòng thầm tiếc sớm qua
Vừa cùng em đã lại xa mất rồi


Nguyễn Quốc Vương 


Cũ hơn Mới hơn