NHỮNG NGÔI SAO CHẾT


Tặng Paz Marquez Benitez
Tác giả: H.O. Santos (Philippines)
Nguyễn Quốc Vương dịch

Nếu vẫn nghĩ về nàng hôm nay
Tại sao không thổ lộ với nàng từ lâu trước đó?
Và như thế băn khoăn đâu cần nữa
Biết thế rồi lòng sẽ thấy bình yên

Giá học được đôi điều ẩn dụ
Trước khi nhìn ngẫm nghĩ những vì sao
Tôi có viết những vần thơ và biết
Bỏ qua sao Hỏa phụng thờ sao Kim?

Giả sử rằng mình biết làm thơ
Tôi liệu có phô bày khuôn mặt trần không nhỉ
Trái tim thiếu tự tin chăng? Đau khổ chính là tôi
Tôi đã lặng im và không bao giờ biết.

 


Cũ hơn Mới hơn