Ngư phủ


Mọi người

Đều đi xuống biển

Còn ngư phủ

Lặng im phơi lưới

Dưới ánh mặt trời.

(Không rõ tác giả, 1933)

Nguyên tác

りょうし

みんなは 海へ

入るのに

りょうしは

日に照らされて

だまって

網を干している。

Nguyễn Quốc Vương dịch


Cũ hơn Mới hơn