Mây và sóng trong “Bách nhân nhất thủ”

Fujiwara no Tadamichi (1097-1164) là một vị quan to nhưng cũng là thi nhân vô cũng lãng mạn. Bài thơ dưới đây của ông về sau được đưa vào “Bách nhân nhất thủ”.

Không rõ tôi nhớ có nhầm không nhưng hình như trong văn học Việt Nam thời trung đại rất ít các tác phẩm viết về biển khơi. Văn học biển ở Việt Nam hình như…không có thì phải. Đấy là một nỗi buồn và cũng là một sự tiếc nuối.

Nguyên tác
わたの原 漕ぎ出でて見れば ひさかたの 雲居にまがふ 沖つ白波
Dịch sang tiếng Nhật hiện đại
大海原に船を漕ぎ出してみると、遠くの方では、雲と見わけがつかないような白波が立っているのが見える。(まことにおもしろい眺めではないか)

Dịch thơ

 


Chèo thuyền ra đến biển khơi
Chỉ mây lẫn sóng trắng trời phía xa

 

Nguyễn Quốc Vương giới thiệu và dịch


Cũ hơn Mới hơn