Diều


Tác giả: Takehisashi Yumeji

Nguyễn Quốc Vương dịch


Các bạn nhỏ ơi,

Hãy thả cao cánh diều đỏ

 

Cao lên cao lên nữa

Đến tận tầng mây

 

 

Hãy nối thêm chỉ

Hãy nối dài thêm chỉ

 

Trên mây kia có gì?

 

Hãy thả cao diều đỏ

Đến tít tận mây.


Cũ hơn Mới hơn