Buổi tối mùa thu

秋の夜

小便におきた

虫のなく草へ、

小便をした。

(六年 松波 由一)

(岐阜・本荘小―1922)

Buổi tối mùa thu

Buồn đái thức dậy

Đái vào bãi cỏ

Côn trùng đang kêu.

(Matsunami Yuichi, học sinh lớp 6, 1922)


Nguyễn Quốc Vương dịch


Cũ hơn Mới hơn