Buổi tối mùa đông

湖水の氷、

お星様がすべる

(六年 船橋 春)(東京外落合小―1921)

Buổi tối mùa đông

Băng phủ mặt hồ

Những vì sao trượt ngã.

(Funehashi Haru, học sinh lớp 6, 1921)

Nguyễn Quốc Vương dịch


Cũ hơn Mới hơn