Buổi sáng


Tác giả: Korematsu Yukiko

 

Chim kêu buổi sáng thật rồi

Cửa sổ đông cứng trời trôi mờ dần

Trắng tinh

Trắng nữa bao lần

Phủ chìm thế giới nhìn không thấy gì.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch

 

Nguyên tác

 

 

 

(これまつ ゆきこ)

小鳥が 鳴く

まどが こおる

朝が みえなく なる

白い

白い

世界に かこまれて

みえなく なる

(北海道・緑ヶ丘小『サイロ』123(1970)

 


Cũ hơn Mới hơn