Sổ tay Giáo dục gia đình Nhật Bản

Ebook “Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản” miễn phí
“Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản” ra đời nhờ vào sự đóng góp nhiệt tình của bạn đọc trong và
ngoài nước dưới hình thức gây quỹ cộng đồng do Tủ sách Người mẹ tốt (Công ty cổ phần xuất bản
và giáo dục Quảng Văn) chủ trì với sự tham gia tích cực của dịch giả Nguyễn Quốc Vương.
Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản cho phép Người mẹ tốt xuất bản
tác phẩm này ở dạng sách in và ebook phát hành rộng rãi dưới hình thức quà tặng miễn phí.
Ước tính đã có hàng vạn bản sách in đến tay bạn đọc Việt Nam. Hàng vạn độc giả khác đã tải và đọc
bản ebook, pdf miễn phí trên mạng.
Đây là cuốn cẩm nang về giáo dục gia đình được Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công
nghệ Nhật Bản biên soạn và cấp phát cho toàn bộ các gia đình Nhật. Nội dung của nó ngắn ngọn, súc
tích, dễ hiểu và có tính ứng dụng cao.
Các bạn muốn đọc có thể tải về (miễn phí) bản PDF tác phẩm ở đây:

https://drive.google.com/open?id=1wQO4N6CSZJM0fncXIiQUVVTDja0PIDhk


Cũ hơn