“Tự quốc sử” và “Tha quốc sử” (2)


Nắm vững một cách thống nhất  “Tự quốc sử” và  “thế giới sử”.

Giáo dục lịch sử được phân chia thành Lịch sử Nhật Bản và Lịch sử thế giới. Lịch sử thế giới là lịch sử nước ngoài ở bên ngoài lịch sử Nhật Bản, chia thành Lịch sử phương Đông và phương Tây với quan điểm lịch sử nhìn nhận châu Âu là trung tâm đi từ bán khai dã man tới văn minh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày nay khi toàn cầu hóa và quốc tế hóa đang diễn ra mạnh mẽ, ngay cả trong bản Hướng dẫn giảng dạy cũng thấy xu hướng kết hợp lịch sử Nhật Bản vào lịch sử thế giới. Trước đó Uehara đã từng đề xướng “nắm vững một cách thống nhất “tự quốc sử” và “thế giới sử” với tư cách là vấn đề của nhận thức lịch sử. Sự nắm chắc một cách thống nhất này là phương pháp nhận thức sau. Trong cả lịch sử Nhật Bản và lịch sử thế giới đều có sự nhất quán đó là phương pháp nhận thức và cho dù tính vấn đề, giá trị nhắm tới có là một đi nữa thì do vị trí, cục diện khác biệt vấn đề xác định vị trí lịch sử Nhật Bản và lịch sử thế giới với tư cách là một bộ phận trong một chỉnh thể hữu cơ như thế nào chính là phương pháp nhận thức. Phương pháp nhận thức đảm bảo hai hướng đó chính là sự nắm vững một cách thống nhất.

“Tự quốc sử” là lịch sử của tập đoàn chính trị ở một khu vực nhất định tạo ra identity của chính bản thân mình và không không là thứ có một cơ cấu cố định. Lịch sử Nhật Bản không phải là lịch sử được  lặp đi lặp lại và mở rộng từ trước đến nay với vũ đài  là quần đảo Nhật Bản mà là lịch sử của tập đoàn người coi lích  sử Nhật Bản là lịch sử của bản thân mình. Mặt khác, “tự quốc sử” là một bộ phận của lịch sử thế giới và tồn tại khách quan có liên quan về mặt cấu tạo với “tha quốc sử”. Nếu chỉ nhìn vào “tự quốc sử” thì sẽ không thể lý giải được “tự quốc sử”. Chỉ khi so sánh với “tha quốc sử” thì khi ấy mới có thể phát hiện ra chính bản thân mình. Và ở đó lần đầu tiên trở thành vấn đề. Nếu như thiếu nhận thức lịch sử thế giới, thì sự lý giải  “tự quốc sử”  không thể nào đầy đủ. Và đồng thời khi đó việc  phát hiện ra sự tự lập và cộng sinh của các dân tộc, các khu vực, các quốc gia sẽ trở nên khó khăn.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)