Tsukizi Hisako và tác phẩm “Giờ học trang bị năng lực sống: Thẻ (card) làm thay đổi giờ học của giáo viên”.


Nói ngắn gọn, sức hấp dẫn của giờ học do Tsukizi Hisako nằm ở chỗ đây là các giờ học được tạo nên bởi “chính tay học sinh”. Đương nhiên, nói một cách chính xác thì chúng là giờ học được tạo nên bởi tác nghiệp chung giữa giáo viên và học sinh nhưng học sinh trong lớp của Tsukizi Hisako ở trường tiểu học Ando và trường tiểu học Nakawara xuất hiện trong cuốn sách đã làm rõ các mục tiêu dưới đây, chuẩn bị việc chế tạo tài liệu và triển khai một cách tự chủ hoạt động thảo luận. Hoạt động thảo luận được tiến hành không phải nhờ đến sự chỉ định tên học sinh của giáo viên này là thứ làm nên tên tuổi của giờ học Tsukizi Hisako.

Với quan điểm giờ học không phải chỉ là sự thu nạp tri thức mà còn phải là nơi để học tập cách sống, tư duy với tư cách là con người, Tsukizi Hisako coi trọng sự truy tìm một cách chủ thể dựa trên từng cá nhân học sinh. Để làm được điều đó, cần đến sự lý giải triệt để của học sinh và sự hỗ trợ chi tiết đối với sự lý giải đó. Thẻ (card) và sơ đồ chỗ ngồi-thành quả nghiên cứu của trường tiểu học Ando được coi là phương pháp trung tâm. Có thể nói thực tiễn của Tsukizi Hisako là thứ sinh ra từ sự gặp gỡ của hình ảnh giờ học mà Tsukizi Hisako và chỉ đạo của Ueda Kaoru.

Giờ học môn Xã hội dễ bị hút hồn bởi các hiện tượng xã hội thông qua tư liệu, giáo tài. Ở đó, thực tiễn của Tsukizi Hisako hướng đến các hiện tượng ở phái học sinh-người học và tạo ra khả năng giáo viên cùng học sinh tạo nên giờ học có ý nghĩa to lớn.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)