Thông tin về Talk show "Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm

Sáng ngày 15/9 tới đây, tác giả Nguyễn Quốc Vương sẽ có buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM về chủ đề đọc sách và khuyến đọc. 

Thông tin chi tiết như dưới đây. 

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại fanpage của trường ĐHKHTN.

https://www.facebook.com/hsvkhtn/photos/a.478057762215305/2513767931977601/?type=3&theater