THÔNG BÁO VỀ HỘP THƯ LIÊN LẠC MỜI LÀM DIỄN GIẢ

Kính thưa tất cả các bạn xa gần!

Trong thời gian qua, người bán sách rong nhận được rất nhiều lời mời tham gia giao lưu, diễn thuyết, nói chuyện về sách, đọc sách và giáo dục. Trong tháng tư người bán sách rong đã tham gia khoảng 20 cuộc khác nhau ở nhiều địa phương và Hà Nội. Trong nhiều trường hợp vì di chuyển và bận các công việc khác người bán sách rong đã không kịp trả lời email, tin nhắn và làm lỡ nhiều sự kiện thậm chí gây ra những hiểu lầm nho nhỏ.

Để thuận tiện hơn cho việc sắp xếp thời gian cũng như chuẩn bị nội dung, người bán sách rong đã phải nhờ tới một bạn làm “người quản lý”. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn mời người bán sách rong tới giao lưu, nói chuyện về sách, đọc sách, giáo dục… xin vui lòng email liên lạc với “người quản lý” ở địa chỉ này: quanly.nguyenquocvuong@gmail.com

Người quản lý cũng đã lập ra một bảng hỏi nho nhỏ để giúp cho việc sắp xếp lịch và chuẩn bị nội dung được tốt hơn. Xin chia sẻ luôn để các bạn biết và dùng khi cần thiết.
https://docs.google.com/forms/d/1zUnNFKtym81_Fi5xzLzx-21P9fygtTo_ZbYhUSzbyr0/edit?fbclid=IwAR0xQK809bYcVDkCSVaaPHrwnpD0Xnf9CtanY34HeGwnXqI5M7-gChtwylw
Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ người bán sách rong.

Hà Nội, 4/5/2021
Nguyễn Quốc Vương 

 


Cũ hơn Mới hơn