Thơ viết vào ngày 25 tuổi


Nguyễn Quốc Vương

25 tuổi anh thôi  sửng sốt

Khi thấy lũ chim vui vẻ hót trong lồng.

 

25 tuổi anh thôi buồn bã, tiếc thương

Những người bạn thích làm quan giờ trơ lì hơn đá

 

25 tuổi

Trong con mắt anh

Hiện thực xung quanh

Một màu buồn bã.

 

Nhật Bản 29 tháng 4 năm 2007.