THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI CON GÁI

Nguyễn Quốc Vương


Trong thế giới phù hoa và đảo điên này

Anh dựng một căn lều cỏ

Để gió mưa đi qua vầng trăng ở lại

Thiên hạ chế giễu

Em mỉm cười

Anh thương cảm thế gian

24/4/2012