Tin tức — so sánh Việt Nam và Nhật Bản

Phẩm cách quốc gia

Phẩm cách quốc gia

Phẩm cách quốc gia gồm 7 chương: Giới hạn của tinh thần lý tính cận đại; Nếu chỉ có “logic” thế giới sẽ phá sản; Hoài nghi tự do bình đẳng,...

01
Tháng 8 2019
0 bình luận
Bộ sách bàn về phẩm cách dậy sóng dư luận Nhật Bản

Bộ sách bàn về phẩm cách dậy sóng dư luận Nhật Bản

Tần TầnBa cuốn “Phẩm cách quốc gia”, “Phẩm cách cha mẹ” và “Phẩm cách phụ nữ” bán được hàng triệu bản tại Nhật, tạo dư luận lớn tại đất nước...

29
Tháng 7 2019
0 bình luận
Phẩm cách

Phẩm cách

TTO - Trong năm 2006, từ 'phẩm cách' được ghi nhận là từ thông dụng phổ biến nhất tại Nhật Bản. Cùng lúc, quyển sách Phẩm cách quốc gia của...

15
Tháng 7 2019
0 bình luận