Tin tức — so sánh Việt Nam và Nhật Bản

Tác giả Nguyễn Quốc Vương tham dự  “Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật thư viện”

Tác giả Nguyễn Quốc Vương tham dự  “Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật thư viện”

Sáng ngày 29 tháng 7, nhận lời mời của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, tác giả...

30
Tháng 7 2019
0 bình luận