Tác giả Nguyễn Quốc Vương tham dự  “Hội nghị tham vấn chuyên gia về dự thảo Luật thư viện”

Sáng ngày 29 tháng 7, nhn li mi ca Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, tác giả Nguyễn Quốc Vương đã tham dự “Hội nghị tham vấn chuyên gia về Luật thư viện” được tổ chức tại Văn phòng Quốc hội (27A, Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Tác giả Nguyễn Quốc Vương tham dự với tư cách là người đã dịch Luật thư viện và các bộ luật khác (Luật chấn hưng văn hóa đọc, Luật thư viện nhà trường, Luật khuyến khích hoạt động đọc sách của trẻ em) của Nhật về văn hóa đọc cho Vụ thư viện (trực thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch), cùng các cơ quan liên quan tham khảo trong quá trình biên soạn dự thảo Luật thư viện.

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành có liên quan và đại diện của các thư viện địa phương, thư viện tư nhân.18 đại biểu tham gia Hội nghị đã phát biểu góp ý cho dự thảo. Tác giả Nguyễn Quốc Vương là người phát biểu cuối cùng, trước khi Ban soạn thảo và đại diện Ủy ban giáo dục văn hóa thanh thiếu niên và nhi đồng phát biểu kết thúc hội nghị.

Tác giả Nguyễn Quốc Vương trong 5 phút ngắn ngủi đã đưa ra mấy kiến nghị:

 

Một là, thêm cụm từ “tối đa” hoặc “tốt nhất có thể” vào khoản 1 điều 5 thành “Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện tối đa/tốt nhất có thể để đầu tư phát triển thư viện, xây dựng và phát huy các loại tủ sách, phòng đọc cơ sở, không gian đọc phục vụ người dân” thay vì “Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện để đầu tư phát triển…” như trong dự thảo.

Hai là, thêm cụm từ “thường xuyên và định kì” vào khoản 1 điều 27 (Phát triển văn hóa đọc) thành “Tổ chức thường xuyên và định kì các hoạt động nhằm hình thành thói quen và hứng thú đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc” thay vì “Tổ chức các hoạt động nhằm hình thành…” như trong dự thảo.

 

Ba là, ở điều 48 (Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp) cần phải có điều khoản quy định rõ các chính quyền địa phương phải có nghĩa vụ và trách nhiệm phân bổ ngân sách địa phương hàng năm cho hoạt động khuyến đọc và phát triển văn hóa đọc đồng thời có nghĩa vụ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho công dân, đoàn thể, tổ chức khuyến đọc, xây dựng, vận hành thư viện tư nhân.

Cả ba kiến nghị trên đều nhằm một mục đích duy nhất là tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho văn hóa đọc hình thành và phát triển ở Việt Nam, qua đó làm cho xã hội ngày thêm văn minh.