Tác giả Nguyễn Quốc Vương nói chuyện về giáo dục Nhật Bản tại Cà phê thứ bảy

Chiều nay (6/7) tác giả Nguyễn Quốc Vương đã có buổi nói chuyện trước 25 độc giả tại Cà phê thứ bảy (Hà Nội) về “Cải cách giáo dục Nhật Bản thời hậu chiến: 1945-1950”.

Chủ trì buổi nói chuyện là nhà nghiên cứu Đào Tiến Thi.

Tại buổi nói chuyện này, tác giả Nguyễn Quốc Vương trình bày 5 vấn đề chính về cuộc cải cách giáo dục thời hậu chiến ở Nhật:

  1. Bối cảnh lịch sử
  2. Giải quyết nền giáo dục quân phiệt
  3. Tìm kiếm con đường cải cách
  4. Cải cách xây dựng nền giáo dục mới
  5. Hệ quả và âm hưởng


Sau phần trình bày, các độc giả có mặt đã thảo luận sôi nổi về giáo dục Nhật Bản và những điều có thể học tập người Nhật để thúc đẩy giáo dục Việt Nam phát triển.

Cũng tại buổi nói chuyện, tác giả Nguyễn Quốc Vương có giới thiệu một số đầu sách tác giả đã viết và dịch về giáo dục Nhật Bản.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.