Sông Thương – Về thăm mẹ

Nguyễn Quốc Vương

Sông Thương


 

Sông Thương bây giờ cạn đến đớn đau

Buồm nâu chỉ còn trôi trong ký ức

Không xóa được hết

Kỉ niệm làm ta buồn

Khát vọng làm ta hàng đêm mất ngủ

 

Quê nhà 18/3/2012

 

Về  Thăm Mẹ

 

Lại nằm nghe tiếng ếch kêu

Lại nghe trên mái mưa đều đều  rơi

Thời gian như chớp mắt trôi

Mẹ giờ tóc bạc da mồi đợi con

 

Quê nhà 18/3/2012.