SỔ TAY SỬ DỤNG THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC: HOẠT ĐỘNG ĐỌC SÁCH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC HỌC TẬP


LỜI NÓI ĐẦU

Nâng cao năng lực học tập là vấn đề khẩn thiết đối với giáo dục trường học của Nhật Bản. Để làm được điều đó thì cần phải làm gì? Để giải được hệ phương trình thì cần phải biết cách giải. Nếu biết được cách giải thì sẽ có thể giải được hệ phương trình. Theo lối suy nghĩ này thì việc làm cho học sinh có được các tri thức, kĩ năng khác nhau một cách có hệ thống trở nên rất quan trọng. Người ta có thể sẽ nghĩ so với nó, việc đọc sách hay sử dụng thư viện trường học sẽ không có mấy ý nghĩa đối với việc nâng cao năng lực học tập.
Tuy nhiên, tư duy về “năng lực học tập” đã thay đổi lớn do sự du nhập “quan điểm mới về năng lực học tập”. Người ta cho rằng năng lực học tập kiểu PISA vốn được quan tâm gần đây và sự coi trọng việc sử dụng nó trong bản Hướng dẫn học tập mới là sự mở rộng của nó. Ở ý nghĩa đó, quan điểm về năng lực học tập trong giáo dục Nhật Bản không hề thay đổi trong 20 năm gần đây. Tuy nhiên, thật kì lạ khi ta thấy rằng hiện nay giáo dục đang được tiến hành trong các trường học dường như không ứng phó được với quan điểm năng lực học tập này. Chuyện khi học sinh thay đổi thì cách giáo dục cũng thay đổi là điều đương nhiên.

Thư viện trường học là cơ sở thích hợp nhất cho việc giáo dục sự quan tâm, lòng ham muốn và trang bị cho học sinh cách học. Thật đáng tiếc khi thư viện trường học có ở các trường không được sử dụng đầy đủ. Nếu như phương pháp hướng dẫn đọc sách và sử dụng thư viện trường học vẫn chưa được hình thành vững chắc, chúng tôi mong phương pháp này sẽ được biết đến rộng rãi. Cuốn sổ tay này được biên soạn ra từ niềm mong ước ấy. Chúng tôi thống thiết mong các trường và các Ủy ban giáo dục sẽ sử dụng cuốn sách này.

Cuối cùng, xin được bày tỏ lòng biết ơn tới những trường học đã hợp tác trong quá trình điều tra nghiên cứu. Tư thế tiến hành giáo dục của quý trường đã tiếp thêm cho chúng tôi dũng khí.

Tháng 3 năm 2010
Đại diện nhóm nghiên cứu Murayama Isao

Nguyễn Quốc Vương dịch.
Nguồn: Hiệp hội thư viện trường học Nhật Bản Cũ hơn Mới hơn