Ra mắt bộ sách in bằng mực gốc thực vật


Đánh giá tác giả:

 14:49 thứ sáu ngày 23/11/2018

 (HNMO) - Bộ sách “Cùng chơi trốn tìm” do Quảng Văn Books phát hành trong tháng 11 này được coi là bước đột phá trong lĩnh vực sách dành cho trẻ em, bởi chúng được in bằng mực có nguồn gốc thực vật. 

http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/sach/919409/ra-mat-bo-sach-in-bang-muc-goc-thuc-vat