Núi


Thương tre còng lưng gánh bão

Núi cao vươn ngợp vào mây

Lưng trần che ngàn gió bấc

Mùa đông sương giá phủ dày

 

Ngàn năm núi cao trước mặt

Cho cánh đồng làng sinh sôi

Lũy tre rì rào gọi gió

Diều em vi vút lưng trời

 

Thương núi người già thầm nhắc

Mùa xuân mưa ấm trồng cây

Núi biết thương người đến thế

Tặng cho núi tấm áo dày

 

Nguyễn Quốc Vương