Nhầm xe hay chuyện nhầm đường
Vội đi làm, đãng trí thế nào lên nhầm xe bus. Lại can tội  vừa đi vừa ngủ nên lúc tàn canh mới biết.

Vừa mất 3000VNĐ vừa mất thời gian. Bực và sầu!

Để giải sầu trong lúc chờ xe trở lại liền làm…thơ cho đỡ…tức!

 

NHẦM XE

 

Sáng nay ngủ gật nhầm xe bus

03 lại cứ  ngỡ 34

Tỉnh mộng thấy mình nơi xa lạ

Ngựa xe nườm nượp chảy như sông

Chợt ngẫm việc đời dường cũng thế

Sai đường đi mãi cũng bằng không

 

Và khi viết xong thì tôi  “phổ” luôn ra thể lục bát cho nó …dân tộc:

 

Sáng nay ngủ gật nhầm xe

34 muốn cưỡi ai dè 03

Tỉnh mộng chợt thấy xót xa

Nhầm đường đi mãi vẫn là số không


21/4/2012

 

P/S: Sau khi đọc cho một vài người bạn nghe thì họ bảo rất giống…thơ đề. Trong bối cảnh nhà nhà đánh quả, người người trông chờ trúng số này gợi ý trên là một ý tưởng hay về nghề nghiệp!