Diễn giả Nguyễn Quốc Vương giao lưu với sinh viên Đại học ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mời các bạn tham gia chương trình nói chuyện, giao lưu của diễn giả Nguyễn Quốc Vương với các bạn sinh viên Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội như dưới đây. 


Cũ hơn Mới hơn