Lịch sử và bình luận lịch sử — sử học là gì

Hình ảnh quốc gia được vẽ nên trong sách giáo khoa lịch sử dùng cho trường trung học cơ sở và sự trần thuật lịch sử kinh nghiệm chủ nghĩa.

Hình ảnh quốc gia được vẽ nên trong sách giáo khoa lịch sử dùng cho trường trung học cơ sở và sự trần thuật lịch sử kinh nghiệm chủ nghĩa.

Tác giả: Julian DierkesNgười dịch: Nguyễn Quốc Vương(Nguồn: dịch từ chương 6 trong cuốn sách “Kiểu trần thuật và giáo dục lịch sử” do Watanabe Masako chủ biên, Sangensha, 2003)Nhà...

22
Tháng 7 2019
0 bình luận