Lịch sử và bình luận lịch sử

Philipp Franz von Siebold (1796-1866) và Nhật Bản

Philipp Franz von Siebold (1796-1866) và Nhật Bản

Siebold sinh năm 1796 trong một gia đình bác sĩ ở miền nam nước Đức. Trong trường đại học ông theo học chuyên ngành y học nhưng cũng học thêm...

21
Tháng 10 2019
0 bình luận
William Elliot Griffs ( 1843-1928) và Nhật Bản

William Elliot Griffs ( 1843-1928) và Nhật Bản

Vào cuối thế kỉ XIX, chính quyền Minh Trị cũng như chính quyền các phiên (han) và cả dân thường Nhật Bản đã thuê rất nhiều những  người phương Tây...

21
Tháng 10 2019
0 bình luận
Pierre Loti (1850-1923) và Nhật Bản.

Pierre Loti (1850-1923) và Nhật Bản.

Nhà văn Pierre Loti tên thật là Julien Viaud. Năm 17 tuổi  Loti gia nhập hải quân và có cơ hội nhìn thấy nhiều quốc gia trên thế giới. Ông...

21
Tháng 10 2019
0 bình luận
Vụ án Hanaoka và sự trung thực của người Nhật Bản.

Vụ án Hanaoka và sự trung thực của người Nhật Bản.

Nguyễn Quốc Vương  Ở tỉnh Akita nước Nhật hiện có một tấm bia chứng minh sự trung thực của người Nhật Bản trước lịch sử. Dưới đây là nội dung lời...

21
Tháng 10 2019
0 bình luận