Giáo dục Việt Nam

Quốc học và sự tái xác nhận “identity” của người Việt

Quốc học và sự tái xác nhận “identity” của người Việt

Từ cuộc tranh luận gay gắt về đề xuất đưa Hán Nôm vào trường học đã làm nảy sinh đến rất nhiều vấn đề có liên quan trong đó có...

09
Tháng 6 2020
0 bình luận
Internet, phương tiện kỹ thuật số tác động thế nào đến văn hóa đọc?

Internet, phương tiện kỹ thuật số tác động thế nào đến văn hóa đọc?

Năm 2009, Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản ủy thác Đại học Shizuoka tiến hành cuộc điều tra - nghiên cứu quy...

01
Tháng 6 2020
0 bình luận
NCS Nguyễn Quốc Vương: Đọc sách để có tâm hồn phong phú, suy nghĩ độc lập

NCS Nguyễn Quốc Vương: Đọc sách để có tâm hồn phong phú, suy nghĩ độc lập

Anh Nguyễn Quốc Vương (sinh năm 1982 tại Bắc Giang), hiện là Nghiên cứu sinh ngành Giáo dục lịch sử tại Trường Đại học Kanazawa (Nhật Bản), là người đã...

01
Tháng 5 2020
0 bình luận
Nên thay “sáng kiến kinh nghiệm” bằng gì?

Nên thay “sáng kiến kinh nghiệm” bằng gì?

Nguyễn Quốc Vương(GDVN) – Thành thật mà nói một ý tưởng hay một kinh nghiệm hay trong giáo dục không thể nảy sinh một cách dễ dàng. Không phải cứ...

30
Tháng 4 2020
0 bình luận