Giáo dục Việt Nam — chế độ lương cho giáo viên

ĐỌC SÁCH-MỘT CÁCH THỨC ĐỂ HÒA NHẬP VỚI THẾ GIỚI VĂN MINH

ĐỌC SÁCH-MỘT CÁCH THỨC ĐỂ HÒA NHẬP VỚI THẾ GIỚI VĂN MINH

Kính thưa các vị đại biểu và quý vị khán giả! Cảm ơn Ban tổ chức và NXB Phụ nữ đã cho tôi cơ hội được đứng ở đây để nói...

14
Tháng 12 2019
0 bình luận