“Úng ngập và chính trị thành phố” của Yoshida Sadatoshi


(Tạp chí Curriculum tháng 12 năm 1953)

 

 

Thực tiễn với tangent có tên “Úng ngập” và chính trị thành phố được giáo viên Yoshida Sadatoshi tiến hành với đối tượng là học sinh năm thứ 3 trường THCS trực thuộc Đại học Kumamoto vào tháng 6 năm 1953 với chủ đề là sự úng ngập ở thành phố Kumamoto.

Thực tiễn này được biết tới như là đại diện tiêu biểu cho thực tiễn liên quan đến học tập “vấn đề cơ bản của xã hội Nhật Bản” của Liên minh giáo dục đời sống Nhật Bản và nó có 3 đặc trưng sau.

 

Thứ nhất trong “Úng ngập và chính trị thành phố”, với tư cách như là một ví dụ về sự liên quan giữa sự chưa hoàn bị của kế hoạch phòng chống lũ lụt và sự yếu kém của chính trị thành phố-một trong những “vấn đề cơ bản của xã hội Nhật Bản”, đã đưa ra chủ đề “kế hoạch phòng chống lũ lụt từ giờ trở đi nên tiến hành thế nào?”.

Thứ hai, mục tiêu của học tập thông qua việc giải quyết vấn đề như trên là  giáo dục một cách thống nhất giữa tri thức, lý giải  về thực tế vấn đề và nguyên nhân của nó với  thái độ, lòng mong muốn cải thiện cuộc sống, thái độ, năng lực điều tra, nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết vấn đề.

Thứ ba, quá trình giờ học đã được diễn ra với tư cách là quá trình giải quyết thực tiễn dựa trên sự làm rõ nguyên nhân của vấn đề xã hội với ba phần: phần mở đầu là sự phát hiện vấn đề học tập nhờ vào trao đổi về trải nghiệm úng ngập và nghiên cứu úng ngập, phần phát triển là nghiên cứu có tính lịch sử về khu vực và so sánh với khu vực khác nhằm giải quyết vấn đề, phần cuối là biện pháp giải quyết từ giờ về sau dựa trên kết quả nghiên cứu.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)