Tạp chí “Akai Tori”

Ở bài viết trước khi giới thiệu về “Phong trào viết văn về đời sống” ở Nhật Bản, tôi đã có nhắc đến tạp chí “Akai Tori”. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho rằng “Phong trào viết văn về đời sống” ra đời chính từ sự kế thừa có phê phán những hoạt động của tạp chí này.

Akai Tori là tạp chí thiếu nhi chuyên đăng tải đồng dao và đồng thoại thiếu nhi do Suzuki Miekichi (1882-1936) sáng lập.  Tạp chí phát hành số đầu tiên ngày 1 tháng 7 năm 1918 và  ra số cuối cùng vào tháng 8 năm 1936.

Suzuki Miekichi, một tiểu thuyết gia đồng thời là nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi, xuất phát từ cái nhìn phê phán đối với sự chỉ đạo “ngu dốt” của chính phủ trong giáo dục tiểu học ở các lớp bậc thấp đã quyết định cho ra đời tạp chí “Akai Tori”. Ý tưởng của ông  được những nhà văn tên tuổi ở Nhật Bản khi đó nhiệt tình ủng hộ. Trong số ra đầu tiên  in lời tuyên ngôn có kèm theo lời tán đồng của những nhà văn hàng đầu khi đó như  Akutagawa Ryusuke, Kitahara Hakushu… Nhà văn Kitahara Hakushu ngoài viết đồng dao, đồng thoại cho tạp chí còn giúp Suzuki Miekichi tuyển chọn các tác phẩm gửi đến. Tạp chí từ khi phát hành số đầu tiên cho đến khi chấm dứt đã xuất bản được 196 số. Ngoài những tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng viết cho thiếu nhi, tạp chí đã đăng tải một khối lượng lớn tác phẩm của chính các em thiếu nhi từ khắp các địa phương gửi đến.

Ngay sau khi ra đời, tạp chí “Akai Tori” nhanh chóng gây được sức ảnh hưởng mạnh mẽ và trở thành một phong trào rộng lớn trên toàn quốc được gọi với cái tên “Phong trào Akai Tori”. Liên tiếp sau đó nhiều tạp chí dành cho thiếu nhi khác ra đời như “Kane no Fune” (Thuyền vàng-1919), “Dowa” (Đồng thoại-1920).

Tạp chí “Akai Tori” cùng phong trào do nó khởi xướng đã có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành nền văn học  và âm nhạc thiếu nhi Nhật Bản. Suzuki Miekichi, người sáng lập tạp chí vì thế được coi là cha đẻ của phong trào văn hóa thiếu nhi. Năm 1984, Hiệp hội đồng dao Nhật Bản đã quyết định lấy ngày 1 tháng 7, ngày tạp chí “Akai Tori” ra số đầu tiên làm “Ngày Đồng dao”.

 

Tháng 10/2012

Nguyễn Quốc Vương