Tanigawa Akihide và “Shinjuku”


(“Học tập địa danh”, Reimei Shobo, 1984)

 

Địa danh là thứ thể hiện cụ thể về tổng thể hoạt động của xã hội địa phương vì vậy nó mang đầy đủ tính lính sử và tính không gian.  Do đó mà trong Lịch sử học và Địa lý học người ta thường đưa ra địa danh. Với tư cách là giáo dục, trong học tập địa lý thông thường các địa danh được đưa ra và đôi khi nó bị hiểu sai khi bị biến thành đối tượng buộc phải ghi nhớ.

Trong giờ học này,  việc học được bắt đầu bằng việc học về địa danh “Shinjuku” nhằm tiến tới tìm hiểu xã hội địa phương. Giờ học địa danh như vậy được Tanigawa gọi là “Giáo dục địa danh”.

Trước tiên, giáo viên đưa ra đại danh “Shinjuku” vốn được cả nước biết đến và giúp học sinh khảo sát về nguồn gốc của nó. Giáo viên làm cho học sinh không chỉ nhận ra rằng đó là “nơi trọ mới” mà còn là “Naito Shinjuku” và làm sâu sắc học tập về mối quan hệ giữa nó và con đường huyết mạch Koshu. Con đường này có tính chất quân sự và được tạo ra nhằm bảo vệ tây Nhật Bản. Bên cạnh đó, giờ học còn đề cập đến mối quan hệ của nó với nước và học sinh tiến hành khảo sát “Shinjuku” nơi được lấy làm vũ đài của sự thay đổi giữa quá khứ và hiện tại của Kanda Josui, Tamagawa Josui với nhà máy lọc nước Yodobashi. Đồng thời xuất phát từ địa danh “Shinjuku” giáo viên cũng cho học sinh khảo sát, học tập về phạm vi địa phương của địa danh đó. Đây không chỉ là sự “quan sát lịch sử gần gũi” mà còn là sự ứng phó với việc thay đổi của địa phương trong học tập địa lý.

Việc lấy địa danh làm từ khóa và tiếp cận nó một cách trực tiếp, đưa chúng làm giáo tài bao gồm cả trong lĩnh vực công dân (địa danh tiếng Ai-nư, các biểu hiện bởi người thời xưa) đã trở thành sự thể nghiệm không chỉ trong học tập địa lý mà còn được vận dụng cả trong toàn bộ giáo dục các môn giáo khoa.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội”