Takahashi Katsuhiro “công nghiệp của Matsue”  (“Shakaika Demonstration”, Sankaido, 1948).


Thực tiễn này được trình bày trong cuốn sách “Shakaika Demonstration” (Minh họa về môn Xã hội) và theo cuốn sách này thì Bộ giáo dục từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1948 đã tiến hành “Hội nghị các hội nghiên cứu tân giáo dục lần thứ 3” tại 8 địa điểm là Fukuoka, Matsue, Zentsuji, Kobe, Itoshi, Takazaki, Akita, Sapporo và đây chính là “Hộ nghiên cứu môn Xã hội lấy giờ học thực địa làm trung tâm”. “Công nghiệp của Matsue” là một trong số đó và là giờ học được thực hiện vào ngày 10 tháng 2 năm 1948. Xét ở điểm nó là giờ học trong năm học đầu tiên thực hiện môn Xã hội-môn học mới được thiết lập thì thực tiễn này rất quan trọng.

Giảng viên trong Hội thảo nghiên cứu khi đó là nhân viên của Cục thông tin giáo dục dân sự (CIE) Osborne, M.L và Asakura Ryutaro, giáo viên trường trung học cơ sở trực thuộc trường sư phạm Tokyo. Osborne đã đánh giá cao giờ học ở phần đầu khi các đại biểu thảo luận về việc học sinh ở đó học về Matsue với tư cách là thành phố du lịch hay thành phố công nghiệp: “giáo viên đã công phu, khéo léo tạo nên một giờ học”. Ông cũng đánh giá cao nửa sau của giờ học : “học sinh hiểu được rằng công nghiệp Nhật Bản với trung tâm là Matsue đã mở rộng với công nghiệp thế giới và trở thàn phổ biến”, “học sinh đã mở rộng tầm nhìn” nhờ vào “sự tóm tắt tạo nên một tangent” của giáo viên. Asakura cũng tán thành khi cho rằng “Ba trường trung học cơ sở của Matsue là viên ngọc quý của giáo dục môn Xã hội mới ở Nhật Bản”.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)