Giáo dục Nhật Bản — giáo dục Nhật Bản

Kế hoạch Kawaguchi (Kawaguchi plan)

Kế hoạch Kawaguchi (Kawaguchi plan)

“Kawaguchi Plan” là kế hoạch tiêu  biểu, tiên phong được triển khai với quy mô lớn lần đầu tiên ở Nhật Bản trong phong trào cải cách chương trình (curriculum)...

10
Tháng 8 2019
0 bình luận
Honta Koei và tác phẩm “Chiến tranh Thái Bình Dương của chúng tớ”

Honta Koei và tác phẩm “Chiến tranh Thái Bình Dương của chúng tớ”

(Hato no Morishobo, 1973) Học sinh năm thứ hai THCS đã tự mình điều tra, làm rõ  và suy ngẫm về Chiến tranh Thái Bình Dương. Vì vậy mà gọi là...

06
Tháng 8 2019
0 bình luận
Sugiura Masakazu-Waida Seiji “Kĩ thuật tranh luận làm học sinh thay đổi”

Sugiura Masakazu-Waida Seiji “Kĩ thuật tranh luận làm học sinh thay đổi”

(Kokudosha, 1994) Sự du nhập và ý nghĩa của tranh luận (debate) ở giờ học trong giáo dục môn Xã hội bắt đầu từ thập niên 80 của thế kỉ XX....

05
Tháng 8 2019
0 bình luận
Tanigawa Mizuko và “Ga Fukuoka”

Tanigawa Mizuko và “Ga Fukuoka”

Học sinh ở lớp 2 đã được học về các hàng hóa của bưu điện và gạo được chuyển đi bằng đường sắt. Nhà ga là nơi tàu-thứ học sinh...

04
Tháng 8 2019
0 bình luận