Giáo dục Nhật Bản — giáo dục khai phóng

Đánh giá theo quan điểm

Đánh giá theo quan điểm

Định nghĩaLà hình thức đánh giá được tiến hành theo quan điểm nhìn nhận tình huống hiện thực của mục tiêu nhất định về quá trình, kết quả học tập....

10
Tháng 8 2019
0 bình luận