Giáo dục Nhật Bản — giáo dục Nhật Bản

Học tập trải nghiệm

Học tập trải nghiệm

Định nghĩa(1) Định nghĩa“học thông qua làm” là học tập trải nghiệm. Cũng có cách gọi là “học tập mang tính trải nghiệm”. Cái khác biệt không lớn lắm nằm...

01
Tháng 8 2019
0 bình luận
Tái trải nghiệm (2)

Tái trải nghiệm (2)

Tính khả năng mới của tái trải nghiệmNhà triết học lịch sử người Anh, Collingwood, R.G  đã xác lập hệ thống triết học lịch sử lấy trung tâm là lý...

29
Tháng 7 2019
0 bình luận