Giáo dục Nhật Bản — giáo dục khai phóng

Môn Xã hội và giáo dục địa lý

Môn Xã hội và giáo dục địa lý

Giáo dục địa lý trước Chiến tranh thế giới thứ hai. Giáo dục địa lý được diễn ra trên toàn quốc bắt đầu từ năm 1872 (năm Minh Trị thứ 5)...

17
Tháng 7 2019
0 bình luận
MÔN XÃ HỘI THEO CHỦ NGHĨA KHOA HỌC

MÔN XÃ HỘI THEO CHỦ NGHĨA KHOA HỌC

Từ nguyênThuật ngữ này xuất hiện từ nửa sau thập niên 50 đến thập niên 60 trong thực tiễn môn Xã hội của phong trào nghiên cứu giáo dục dân...

14
Tháng 7 2019
0 bình luận
HỌC TẬP SONG SONG ĐỊA LÝ LỊCH SỬ

HỌC TẬP SONG SONG ĐỊA LÝ LỊCH SỬ

Sự ra đời của việc học tập song song địa lý lịch sử Môn Xã hội ở trường THCS thời kỳ đầu (sơ kỳ) là môn Xã hội tổng...

14
Tháng 7 2019
0 bình luận