Giáo dục Nhật Bản — giáo dục Nhật Bản

Arita Kazumasa và “Rác ở khu phố Okura”

Arita Kazumasa và “Rác ở khu phố Okura”

(“Công việc của khu phố và thành phố-học tập về rác”, Kokudosha, 1973) Giờ học này là thực tiễn do Arita Kuzamasa tiến hành vào năm 1970 tại trường tiểu học...

03
Tháng 8 2019
0 bình luận
Ô nhiễm và học tập môi trường

Ô nhiễm và học tập môi trường

Ô nhiễm và vấn đề môi trườngĐối tượng trong học tập môi trường  là sự biến đổi của hiện tượng môi trường có hai trường hợp: môi trường tốt trở...

31
Tháng 7 2019
0 bình luận
Môi trường và giáo dục lịch sử (2)

Môi trường và giáo dục lịch sử (2)

Môi trường với tư cách là vấn đề lịch sử nhân loạiMôi trường được chú ý  với tư cách là vấn đề lịch sử mà nhân loại cần phải giải...

27
Tháng 7 2019
0 bình luận
Môi trường và giáo dục lịch sử (1)

Môi trường và giáo dục lịch sử (1)

Sự chú ý đến môi trườngTrong lịch sử giáo dục lịch sử của nước ta sau chiến tranh thế giới thứ hai,  có hai cơ hội để tiếp cận “môi...

26
Tháng 7 2019
0 bình luận