Giáo dục Nhật Bản — giáo dục Nhật Bản

Tanigawa Akihide và “Shinjuku”

Tanigawa Akihide và “Shinjuku”

(“Học tập địa danh”, Reimei Shobo, 1984) Địa danh là thứ thể hiện cụ thể về tổng thể hoạt động của xã hội địa phương vì vậy nó mang đầy đủ...

03
Tháng 8 2019
0 bình luận
MÔN XÃ HỘI BẮT RỄ VÀO ĐỊA PHƯƠNG

MÔN XÃ HỘI BẮT RỄ VÀO ĐỊA PHƯƠNG

“Bối cảnh đề xướng “Môn xã hội bắt rễ vào địa phương” Cụm từ này dần được sử dụng nhiều vào nửa sau thập niên 60. Vào khoảng thởi...

14
Tháng 7 2019
0 bình luận