Sự phát triển của xã hội thông tin hóa


Xã hội thông tin hóa với tư cách là Xã hội Internet

Tại sao môn Xã hội lại phải ứng phó với xã hội thông tin hóa. Tạm thời sự ứng phó với xã hội thông tin được coi là sự ứng phó với các phương tiện thông tin hay sự ứng phó với thời đại thông tin đại chúng. Đồng thời cũng có quan niệm tiếp cận nhất thể máy tính và internet và chủ trương sử dụng  máy tính, internet trong giờ học. Liệu rằng cách tiếp cận về sự ứng phó với xã hội thông tin như thế này có ổn không?

Học sinh hiện nay đang sinh sống trong xã hội internet. Những học sinh lạm dụng internet không phải là hiếm và nó không phải là không có mối liên hệ nào với việc  học sinh có xu hướng phụ thuộc vào bàn phím và những rắc rối liên quan đến công nghệ. Không chỉ kèm theo các phần mềm trò chơi tại gia đình, các thiết bị có thể kết nối internet bất cứ ở đâu đã tới và chấm dứt thời đại của những chiếc máy tính để bàn trong trường học. Vấn đề môn Xã hội và giáo dục trường học sẽ ứng phó với học sinh sống trong xã hội internet di động trở thành điều đáng phải suy ngẫm. Ở đây, cần coi xã hội thông tin hóa=xã hội internet và triển khai môn Xã hội ứng phó với sự phát triển của xã hội internet.

 Xã hội internet và đời sống xã hội

Một khi xã hội mà học sinh sống là xã hội internet thì cần phải coi trọng việc lý giải xã hội đó. Ví dụ như việc các tác giả hay nhạc sĩ công bố các tác phẩm của mình trên trang web và người khác có thể tải về sử dụng do đó sự tiến triển của xã hội internet đã làm thay đổi cấu tạo xã hội và sản xuất trước đó. Trong trường hợp này cũng giống như đô thị hóa, công nghiệp hóa, cận đại hóa, xã hội internet hóa được tiếp cận như là một dạng của sự biến đổi xã hội và được coi là một nội dung giáo dục mới.

Mặt khác để giải quyết, tránh được các vấn đề mà học sinh phải đối mặt trong xã hội internet, việc giáo dục thông tin cũng trở thành không thể thiếu. Do sự phổ cập của internet và điện thoại di động mà học sinh có thể có giao tiếp tự do  ở bất cứ đâu ngoài  tầm tay của cha mẹ. Trong xã hội internet với đặc trưng như vậy dễ dàng hình dung ra những rắc rối sẽ gặp phải như các nội dung tải lên trang web có nội dung không phù hợp, trộm cắp thông tin cá nhân… Ngoài ra còn phát sinh hiện tượng làm tổn thương người khác thông qua nói chuyện qua mạng hay thư điện tử, thậm chí là lừa đảo. Giáo dục thông tin trở thành cần thiết trong xã hội thông tin hóa.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)