Sinh viên cao học Khoa giáo dục Đại học Hiroshima nghiên cứu những gì?

Đại học Hiroshima là trường Đại học quốc lập nằm ở tỉnh Hiroshima, được thành lập vào năm 1949.

Dưới đây là danh sách đề tài luận văn của sinh viên cao học khoa giáo dục Đại học Hiroshima năm 2008.

  1. 韓国の小学校国語教科書にみられる韓国人像に関する研究

(Nghiên cứu hình ảnh con người Hàn Quốc trong sách giáo khoa quốc ngữ tiểu học của Hàn Quốc).

  1. 中国における高齢者教育に関する研究 -老人大学・学校の実践を中心に-

(Nghiên cứu giáo dục dành cho người cao tuổi ở Trung Quốc lấy thực tiễn ở trường đại học người cao tuổi làm trung tâm)

  1. 中国農村における義務教育の普及に関する研究 -農村寄宿制学校を中心として-

(Nghiên cứu phổ cập giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn Trung Quốc với trung tâm là trường học có chế độ kí túc nông thôn).

  1. 複雑な背景を持つ生徒の人間形成に関する研究 -参加という外発的動機づけ行為の効果-

(Nghiên cứu sự hình thành con người của học sinh có hoàn cảnh phức tạp- Hiệu quả của tham gia – hoạt động tạo động cơ ngoài).

  1. 中国の小・中学校における教師の専門性に関する研究

(Nghiên cứu về tính chuyên môn của giáo viên ở trường tiểu học – trung học ở Trung Quốc)

  1. 英国におけるPlaying for successの現実と課題

(Hiện thực và vấn đề đặt ra đối với Playing for success ở nước Anh).

  1. 幼児の自然に対する概念の形成に関する研究

( Nghiên cứu sự hình thành khái niệm đối với tự nhiên của trẻ em ở độ tuổi chưa đến trường)

  1. 学級教授の思想と構造に関する教授学的研究

(Nghiên cứu mang tính phương pháp dạy học về tư tưởng và cấu tạo của giảng dạy theo lớp).

9.米国におけるキャリア教育に関する研究 -オハイオ州を中心に-

(Nghiên cứu về giáo dục nghề nghiệp ở Mĩ lấy bang Ohio làm trung tâm)

  1. 「持続可能な開発のための教育(ESD)」に関する比較研究 -先住民の知識、価値観の教材化を中心として-

(Nghiên cứu so sánh về “giáo dục vì sự phát triển bền vững” (ESD)- lấy việc giáo tài hóa tri thức, quan điểm giá trị của cư dân bản địa làm trung tâm).

Nguyễn Quốc Vương dịch từ trang nhà của Đại học Hiroshima (Nhật Bản)