Simulation Game


Simulation Game là gì

Theo Từ điển quốc ngữ (xuất bản lần thứ 5, 1998), “simulation” là “việc mô phỏng lại cử động của hệ thống vật lý, sinh thái, xã hội sử dụng máy tính cùng với các hệ thống khác”. Yamaguchi Kunio từ lập trường giáo dục môn Xã hội-giáo dục Địa lý (1999)  đã định nghĩa “simulation” là “việc trừu tượng hóa, đơn giản hóa thế giới hiện thực (bao gồm cả thế giới quá khứ)  bằng phương pháp nào đó (mẫu, diễn xuất), từ đó mô phỏng, dự đoán thế giới hiện thực bằng cách  sử dụng các giáo cụ, giáo tài dựa trên đó hoặc là dựa trên diễn xuất”.

Giáo tài dựa trên phương pháp “simulation” là “giáo tài simulation” và học tập sử dụng giáo tài “simulation” hay phương pháp simulation  được gọi là “học tập simulation”.

Có thể bổ sung một chút về định nghĩa này như sau. Giáo tài “simulation” không phải là bản thân thế giới hiện thực phức tạp, giữa chúng có sự khác biệt nhất định, do nó là thứ đã được đơn giản hóa và trừu tượng hóa cho nên xét ở mức độ nào đó đây là thứ cụ thể gần giống với thế giới hiện thực mặt khác lại là thứ có tính lý luận đã được trừu tượng hóa. Với tư cách là phương pháp “simulation”, ngoài máy tính, trong từ điển còn nói có cả “hệ thống khác là “simulation bằng giấy và bút chì”  (pencil and paper simulation), simulation vật chất (mô hình), diễn xuất (kịch, trò chơi).  Simulation bằng bút chì và giấy là kiểu đơn giản nhất nhưng xét ở điểm nó có khả năng tạo ra sự tiếp xúc mang tính con người giữa các học sinh với nhau thì nó lại có ý nghĩa giáo dục lớn. Bên cạnh đó diễn xuất có phải là “simulation” hay không hiện đang là vấn đề tranh cãi.

Trong khi đó “game” chỉ trường hợp có tính cạnh tranh, thắng bại cao và những “simulation” có chứa yếu tố “game” được gọi là “simulation-game” và những giáo tài đó được gọi là giáo tài “simulation-game”. Yếu tố “game” làm nâng cao mức độ tập trung hoạt động, tác nghiệp  vì vậy xét ở góc độ học tập nó có ý nghĩa lớn. “Simulation” và “game” ban đầu là hai khái niệm tách biệt  nhưng trong số các giáo tài “simulation” thì giáo tài “simulation-game”chiếm phần lớn. Trường hợp giáo tài “simulation” dưới đây bao gồm cả giáo tài “simulation” và giáo tài “simulation-game”.

 Ý nghĩa giáo dục của giáo tài “simulation”

 

Có thể đưa ra 6 điểm về ý nghĩa của giáo tài “simulation” trong giáo dục môn Xã hội như dưới đây:

 

(1) Có thể xúc tiến hoạt động chủ thể của học sinh

Giờ học sử dụng giáo tài “simulation” tiến hành học tập bằng diễn xuất, tác nghiệp của học sinh, có trường hợp sử dụng cả “game” làm cho học sinh có thể tham gia một cách tích cực, chủ động vào giờ học.

(2)  Về nội dung giờ học, học sinh có thể lý giải bằng các cảm xúc thực tế của bản thân.

“Simulation” là quá trình bao gồm các trải nghiệm mô phỏng, hành động, quyết định của học sinh về nội dung học tập. Vì vậy, học sinh có thể có được lý giải không chỉ là tri thức bề mặt mà còn là sự lý giải sâu sắc. Nội dung học tập ở đây bao gồm cả các hiện tượng, những gì liên quan đến khái niệm, cách nhìn, cách tư duy.

(3) Dễ dàng nắm được các điều kiện cấu thành hiện tượng xã hội một cách tổng hợp, đa chiều.

(4) Có thể dự đoán thế giới hiện thực ở một mức độ nào đó.

(5) Có thể đóng góp vào việc giáo dục năng lực quyết định

Trong giáo tài “simulation” có cả nội dung là các vấn đề xã hội hiện thực, nội dung giải quyết vấn đề ở phương diện học tập và có nhiều trường hợp có cả các yếu tố “game”. Do đó, nó sẽ có các tình huống phải đưa ra quyết định và nhờ đó có thể có đóng góp cho việc giáo dục năng lực quyết định.

(6) Từ các ý nghĩa từ (1) đến (5), giáo tài “simulation” góp phần tạo nên hứng thú, mối quan tâm của học sinh đối với môn Xã hội.

Khái quát tình hình giáo tài “simulation”

Giáo tài “simulation” trong giáo dục môn Xã hội rất đa dạng tùy theo nội dung của chúng. Ví dụ như về địa lý có “Patterns in Geogaraphy” trong sách giáo khoa địa lý của nước Anh,  các tác phẩm lớn như “nông dân Ấn Độ”, “Dân du mục ở Tây Phi”, “Trò chơi thiết kế đường sắt băng qua đại lục” do Walford, R chế tạo, “Trò chơi xây dựng đường sắt Kyushu và Hokkaido” do Yamaguchi thiết kế, “lâm nghiệp Nishigawa”, “Sự ra đời khu vực công trường chế tạo bột ở khu vực Kanto”…. Về kinh tế, xã hội có “Trò chơi công ty cổ phần” của Sở giao dịch cổ phiếu Tokyo, “Sim city” , “mô phỏng kinh doanh doanh nghiệp” của Mĩ. Liên quan đến giáo dục môi trường có “Balance of the planet”. Về đa văn hóa có “BaFa BaFaf”, “RaFa RaFa” do Mĩ chế tạo.

Nếu nhìn vào phương pháp mô phỏng của giáo tài “simulation”  trong thực tế thì thấy rất đa dạng từ máy tính, diễn xuất, dùng bút và giấy (bảng)…Nhìn từ quan điểm hành động con người thì có thể phân chia ra thành mô phỏng trải nghiệm văn hóa, đời sống, kinh doanh và mô phỏng dự đoán về điều hành, xây dựng.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)