Quy chuẩn loại bỏ sách trong thư viện trường học (Nhật Bản)


 

Ban hành ngày 15 tháng 1 năm 1993

Hiệp hội thư viện trường học Nhật Bản

 

Mục đích lập ra thư viện trường học là đóng góp cho việc triển khai khóa trình giáo dục đồng thời giáo dục cho học sinh văn hóa lành mạnh. Để đạt được mục đích này cần phải xây dựng cả chất và lượng tài liệu thư viện hữu ích và thích hợp phục vụ cho việc sử dụng của giáo viên và học sinh. Tài liệu của thư viện trường học rất phong phú mà tiêu biểu là sách và sách sẽ đóng vai trò hạt nhân. Vì vậy, ở thư viện trường học, cần phải đứng trên lập trường của người sử dụng để nỗ lực thu thập, tuyển chọn sách tốt, thích hợp và tiến hành thay đổi sách trong kho thường xuyên.

Ngoài ra việc quản lí sách trong kho phải đảm bảo tính thống nhất và nhất quán. Trong trường hợp phải loại bỏ sách tuân theo sự đánh giá, kiểm tra đối với sách trong kho thì cần phải dựa trên quy chuẩn văn hóa mang tính khách quan thay vì dựa vào kiến giải cá nhân. Quy chuẩn này quy định việc xử lý trong trường hợp tiến hành loại bỏ sách trong kho sau khi kiểm tra, đánh giá.

 1. Quy chuẩn chung

Những sách tương ứng với một trong các mục dưới đây thì sẽ trở thành đối tượng bị loại bỏ.

 1. Những sách có thể vẫn sử dụng được về mặt hình thức nhưng các nội dung, tài liệu, kí hiệu đăng tải trên đó đã cũ và mất đi giá trị sử dụng.

 

 1. Những sách không sử dụng các học thuyết, lý luận mới và cũng đã mất đi giá trị sử dụng trong tư cách là tư liệu lịch sử.
 2. Những sách sau một thời gian xuất bản đã thay đổi màu sắc của các tư liệu màu và tạo ra thông tin sai lệch.
 3. Những sách có tần số sử dụng thấp và đã có bản bảo tồn.

 . Quy chuẩn theo từng loại

Bên cạnh tuân theo quy chuẩn chung, các sách thuộc các chủng loại này sẽ trở thành đối tượng loại bỏ trong trường hợp rơi vào các nội dung dưới đây tùy theo từng loại. 

 1. Từ điển bách khoa-Từ điển chuyên môn

 1)Đã xuất bản trên 10 năm và không có phần phụ lục bổ sung.

 1. Sách cầm tay (handbook)-catalog

1)Bản cũ của sách đã mất giá trị sử dụng và bản mới đã xuất bản.

 1. Truyện kí

 1)Những sách có sự thay đổi lớn trong đánh giá đối với đối tượng được viết trong truyện kí do sự phát hiện các tư liệu mới.

 1. Tập bản đồ

 1)Đã xuất bản được 5 năm và có nảy sinh sự thay đổi về tên địa danh được ghi trên đó.
 2)Đã xuất bản 10 năm và không có thành quả nghiên cứu sử học.

 1. Sách hướng dẫn du lịch

 1)Đã xuất bản được 3 năm và không còn phù hợp với hiện trạng.

 1. Địa chí

 1)Đã xuất bản được 5 năm và không còn phù hợp với hiện trạng.

 1. Sách về pháp luật, pháp lệnh

 1)Đã xuất bản được 3 năm và không còn phù hợp với hiện trạng do các pháp luật, pháp lệnh chủ yếu đã được sửa đổi.

 

 1. Sách về nhân quyền

 1)Nội dung thể hiện rõ có vấn đề xét ở góc độ bảo vệ nhân quyền.

 1. Sách liên quan đến chính đảng

 1)Đã xuất bản 3 năm và không còn phù hợp cho việc lý giải tình hình hiện tại của chính đảng.

 • Sách liên quan đến các vấn đề thời sự.

 1)Đã xuất bản được 5 năm và không còn phù hợp với hiện trạng.

 • Sách tham khảo học tập

 1)Đã xuất bản được 3 năm và không còn phù hợp với hiện trạng học tập.
 2)Là sách dựa trên bản “Hướng dẫn học tập” và do bản “hướng dẫn học tập” thay đổi cho nên các nội dung học tập và các mục liên quan đã thay đổi .

 • sách có nội dung về tìm việc, thi cử

 1)Đã xuất bản được 2 năm và không còn phù hợp với tình hình thực tế.

 • Sách kĩ thuật, sách thí nghiệm

 1)Đã xuất bản được 3 năm và phần thuyết minh về kĩ thuật, thí nghiệm đã cũ.
 2)Xét về mặt nội dung có vấn đề rõ ràng liên quan tới an toàn.

 • Sách liên quan đến ô nhiễm, vấn đề môi trường
 • Đã xuất bản 5 năm và không đưa vào các thành quả nghiên cứu gần đây.

 

 • Sách liên quan đến trang phục, món ăn

 1)Đã xuất bản 3 năm và không đưa vào các kĩ thuật, nguyên liệu, thiết kế mới, các mẫu thịnh hành.

 • Sách liên quan đến thể thao

 1)Đã xuất bản 5 năm và không đề cập đến các chủng loại, luật lệ, kĩ thuật, dụng cụ mới.

 • Từ điển

 1)Sách đã bị phát hiện là có những lỗi sai nghiêm trọng về từ nguyên, nghĩa, ví dụ.

 • Sách dịch, phóng tác, lược dịch
 • Các bản dịch cũ sau khi xuất bản đã có sách dịch tốt hơn được xuất bản.

2)Tác phẩm phóng tác, lược dịch đã có sách dịch hoàn thiện hơn được xuất bản.

 

. Những sách không trở thành đối tượng bị loại bỏ

Những sách dưới đây về nguyên tắc sẽ không trở thành đối tượng bị loại bỏ.
 1) Niên giám 2)Sách trắng 3)Tài liệu về địa phương 4, Sách quý hiếm

 Một số điểm cần chú ý khi vận dụng


Ⅰ. Khi loại bỏ sách cần phải thành lập “Hội đồng loại bỏ sách” và tiến hành xử lý có tổ chức. Tìm kiếm sự hợp tác từ các giáo viên đảm nhận các môn học, lập ra danh sách loại bỏ, tiến hành nghiên cứu và quyết định thận trọng.
Ⅱ. Khi tiến hành loại bỏ vật dụng, sách vở của thư viện phải tiến hành dựa trên điều lệ, quy chế do người thiết lập thư viện quy định.

Nguyễn Quốc Vương dịch

https://www.j-sla.or.jp/material/kijun/post-36.html

 

 


Cũ hơn Mới hơn