Otsu Kazuko và “Từ một quả chuối”


(“Từ một quả chuối”, Kokudosha, 1987)

 

“Từ một quả chuối” là một trong số những thực tế hiếm hoi của giờ học ở trường THPT thuộc môn “Xã hội hiện đại”. Thực tiễn đã thể hiện quá trình giờ học chặt chẽ, cụ thể với các phát biểu của học sinh, các slide và tư liệu thành văn.

Trong quá trình tìm kiếm “giờ học hấp dẫn”, tác giả đã gặp tác phẩm “Chuối và người Nhật Bản” và trở nên say mê nó. Tác giả đã đi tới tận Philipin nơi sản xuất chuối và tiến hành điều tra điền dã về chuối và vùng xung quanh để chuẩn bị cho giờ học. Chính trải nghiệm trực tiếp đó đã tạo nên sức hấp dẫn của giờ học, gia tăng mối quan tâm, sự hứng thú của học sinh.

Kết quả của 6 năm thực hiện thực tiễn đã được tác giả tóm tắt lại thành cuốn sách nói trên. Việc học tập được bắt đầu với việc “ăn chuối”, sau đó là học về việc trồng và chăm sóc chuối, tổ chức trang trại chuối và cuộc sống của người lao động trồng chuối, buôn bán chuối và những người tiêu dùng.

Giờ học đã làm cho học sinh nhìn thấy mối quan hệ thường không thấy được dưới con mắt của người trồng chuối và người lao động thông qua đồ ăn gần gũi và tạo nên sự đối thoại đối với người địa phương. Giờ học đã làm cho học sinh xích lại gần hơn với hiện thực thế giới.

Những thực tiễn làm cho học sinh hiểu hơn về mối quan hệ với thế giới thông qua các vật còn được thể hiện trong các giờ học như “lịch sử thế giới của trà”, “Lịch sử thế giới của đường”. Thực tiễn này nếu được coi là học tập địa lý thế giới thì cũng không có gì là bất tự nhiên.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)