Omura Sakae  và “Đời sống nông thôn”

Đây là thực tiễn do Omura Sakae tiến hành với đối tượng là học sinh năm thứ nhất tại trường THCS trực thuộc Khoa nam sinh trường sư phạm tỉnh Miyagi từ ngày 10 tháng 1 năm 1948 đến ngày 31 tháng 5 năm 1948. Đây là thời kỳ ngay sau khi môn Xã hội bắt đầu không lâu và cũng là thời kì cải cách nông địa diễn ra mạnh mẽ. Thực tiễn này là thực tiễn đưa ra vấn đề nông thôn vào thời kỳ đó. Thêm nữa, đây là thực tiễn được tiến hành theo tangent số 4 “Đời sống sản xuất của nông thôn nước ta được vận hành như thế nào?” trong “Hướng dẫn học tập môn Xã hội” (tham khảo) (II).

Trong giờ học, học sinh phát biểu kết quả điều tra về vùng quê của bản thân và giờ học được bắt đầu với các vấn đề mà nông thôn đang đối mặt. Trong quá trình thảo luận do xuất hiện nhu cầu tiếp tục điều tra thêm  cho nên đã tiến hành điều tra hai làng để nắm được các vấn đề đặt ra, đem kết quả điều tra được trở lại lớp học nhằm tìm kiếm phương án giải quyết. Trong giờ học, sự chỉ đạo của Omura Sakae thể hiện rất mạnh mẽ và trước đó bản thân Omura cũng đã tiến hành điều tra ở thực địa và quá trình giải quyết vấn đề đã diễn ra rất suôn sẻ. Ở ý nghĩa đó, thực tiễn này được đánh giá là thực tiễn có tính điển hình với tư cách là thực tiễn ở trường THCS của môn Xã hội sơ kỳ. Đặc biệt nó càng được đánh giá cao trong bối cảnh các thực tiễn đáng quan tâm của cấp THCS rất ít ỏi do sự thay đổi  hệ thống trường học khi so sánh với các thực tiễn ở trường tiểu học.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)