Nagata Tokio và “Nishijinori”


Năm 1955, Liên minh giáo dục đời sống Nhật Bản đã phê phán học tập môn Xã hội sơ ì có xu hướng rời xa hiện thực khắc nghiệt của Nhật Bản và công bố “Kế hoạch chỉ đạo môn Xã hội lấy trục chính là các vấn đề cơ bản của xã hội Nhật Bản”. Trong kế hoạch chỉ đạo này, Liên minh đã chỉnh lý về mặt lịch sử, cấu tạo các vấn đề mà xã hội Nhật Bản đang đối mặt và đưa ra 9 vấn đề xã hội như vấn đề thiên tai, vấn đề sức khỏe

 

“Nishijinori” với tư cách là một bộ phận của nghiên cứu chế tác kế hoạch chỉ đạo Liên minh giáo dục đời sống Nhật Bản là thực tiễn giáo dục của tangen “Vấn đề xí nghiệp vừa và nhỏ”. Ở khu vực đặt trường tiểu học Nissho thuộc quận Nakagyo, thành phố Kyoto có rất nhiều các cửa hàng dệt (nishijinori). Lý do chọn Nishijiori làm giáo tài là với tư cách là “công nghiệp địa phương” nó có gắn bó mật thiết với học sinh đồng thời nó cũng thể hiện sự chậm tiến mang tính phong kiến, chậm cơ giới hóa, một trong những vấn đề của các xí nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản.

 

Giờ học thông qua việc tìm kiếm, làm rõ nguyên nhân của các vấn đề của xí nghiệp vừa và nhỏ ngành dệt, nhuộm đang phải đối mặt, đã được tổ chức với tư cách  là quá trình tìm kiếm phương hướng giải quyết vấn đề. Trong giờ học, thông qua các hoạt động như điều tra quá trình sản xuất, tham quan công trường, điều tra mà học sinh đã làm rõ được các vấn đề cũng như nguyên nhân của chúng.

Sau đó bằng các nghiên cứu so sánh với các khu vực khác như Fukui, Kiryu, giờ học hướng học sinh đến việc giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ.

Cuối cùng dựa trên kết quả đó giờ học làm cho học sinh suy ngẫm về phương hướng phát triển của Nishijinori.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)